Tällä hetkellä kahden hengen tuore ajattelupaja, jonka ydinosaamista on auttaa asiakkaitaan kirkastamaan kilpailuetunsa punaiseksi langaksi, jonka avulla rakennetaan strategista asiakasdialogia ja –kokemusta kehitetään liiketoimintaa.

Osaamisemme ja kokemuksemme:

  • Kannattavan liiketoiminnan kehittäminen huomioiden asiakkuusnäkökulma
  • Brändin ja asiakkuudenhallinnan symbioosin ymmärrys
  • Asiakkuusohjelmien (sekä BtoC että BtoB) ideointi, uudistaminen ja toteuttaminen
  • Strateginen asiakasvaikuttaminen ja asiakaskokemuksen rakentaminen
  • Sisältömarkkinointikonseptit ja content management
  • Modernin markkinoinnin keinojen pilotointi osana kokonaisvaikuttamissuunnitelmaa sisältäen mm. kanavastrategia ja asiakkuuspolkujen määrittäminen ja kehittäminen
  • Toimintaa ohjaavat mittarit.
  • Meistä markkinointia voisi kutsua myös mmarkkinoinniksi (in English smarketing), eli parhaimmillaan myynti ja markkinointi muodostavat yhden toimivan kokonaisuuden, jossa lupaus rakennetaan ajatellen sekä asiakkaan järkeä että tunnetta ja lunastus vastaa näin luotuja odotuksia – toisinaan jopa ylittää ne.
  • Vuosien aikana olemme tehneet töitä mm. seuraaville toimialoille: ICT, elintarvikkeet, matkailu- ja ravintolat, vähittäiskauppa ja pankki- ja rahoitus. Meillä on kokemusta sekä BtoB että BtoC asiakkaista.