Interim Management

Interim Management on varteenotettava vaihtoehto järjestää liiketoiminnan tukitoimintoja kuten henkilöstöhallinto tai laskutus. Järjestely joustaa yrityksen tarpeen mukaan, koska laskutus tapahtuu tehtyjen tuntien mukaan.

Fundament voi ottaa hoitaakseen HR konsultin, markkinointi­ammattilaisen tai office managerin roolit. Voimme toimia kiinteänä osana organisaatiota tai tarjota ulkoistetusti apukäsiä.

Fundament -prosessi

Ydinosaamistamme! Olemme kehittäneet prosessin, jonka avulla autamme asiakkaitamme kirkastamaan kilpailuetunsa punaiseksi langaksi, jonka avulla rakennetaan strategista asiakasdialogia ja –kokemusta sekä kehitetään liiketoimintaa.

 

Näkemys vahvuuksista, joiden päälle rakennetaan.

Asiakkaan (menetetyt, olevat ja toivotut) näkemys vahvuuksista ja kilpailuedusta – Fundament haastattelee

Co-creation – Ohjatusti keskitytään olennaiseen Fundamentin työkailuilla

Fundament tuottaa: kitetytys löydöksistä ja kirkkaasta kilpailedusta – elementit, joilla tehdään kilpailuedusta kilpailuetu!

Fundament tuottaa: road map: esim. prosessi, tapa toimia, johtamismalli, näkyvän markinoinnin ja asiakas­kokemuksen konsepit.

Sisällöntuotanto

Jotta yrityksen sisällöistä saadaan kaikki hyöty irti, niitä täytyy tuottaa, paketoida, versioida ja jaella koko ajan. Tarjoamme apukäsiä somenostojen, blogien ja asiakasreferenssien kirjoittamiseen, stilisoimiseen ja versiointiin. Emme ole ammattikirjoittajia, mutta innokkaita ja kokemustakin on jo kertynyt.

Työkalut

“Tärkeintä ei ole se, miten on ennen tehty, vaan se millä tulevaisuudessa onnistutaan!"

Juhani Töytäri / Positiivarit

Maailma muuttuu – ilman pandemiaakin – teemmepä jotakin tai emme. Mutta menestyäksemme siinä muutoksessa, meidän on pakko tehdä. Ja jos teemme samaa kuin ennen, saamme saman. Eikä se välttämättä toimi muuttuneessa tilanteessa.

Ehdotamme uudelleenajattelua. Easteamin Priole™ on suoraviivainen työkalu tulevaisuuden kirkastamiseen ja muutoksen aikaansaamiseen. Se osallistaa koko organisaation, asiakkaat ja sidosryhmät, auttaa priorisoimisessa ja saa aikaan muutoksen tavassa ajatella ja toimia.

Olemme Easteamin Priole -työkalun lisenssoitu tuottaja. priole.fi/fundament »

Tutustu Easteamin Priole™ -työkaluun

”Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne."

Albert Einstein

Niin yritysten (brändien) kun asiakkaidenkin näkökulmista maailma on muuttunut epävakaaksi, epävarmaksi, monimutkaiseksi ja monitulkintaiseksi!

Suuret ja pienet asiat menevät sekaisin ja vaikuttavat yhä nopeammin yksittäisen ostajan päätöksentekoon, vaihtoehtoja on loputtomasti, syys-seuraussuhteita on vaikea hallita ja epävarmuus saa virheiden pelossa jättämään päätökset tekemättä. Toisaalta se saa tuntemaan yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta sekä arvostamaan selkeyttä ja toivomaan haasteellisuuden vastakohtana elämyksellisyyttä.

Asiakkuustalo Fundament ja Mainostoimisto Suhde ovat yhdessä kehittäneet Suhteen Silta™ -prosessin asiakkaan odotusten ja todellisuuden välisen kokemuskuilun ylittämiseksi. Projektin lopputulemana on toimenpidesuunnitelma, jolla kasvatetaan asiakastyytyväisyyttä sekä sitoutumista ja luodaan ylivertainen asiakaskokemus.

suhde.fi/silta »

Tutustu Suhteen Silta™ -prosessiin