Asiakkaan kokema arvo on uusi kilpailuetu

Vapaassa markkinataloudessa menestyminen perustuu ainakin teoriassa siihen, että osaa olla jonkun mielestä paras vaihtoehto johonkin tarpeeseen. Siis kilpailuetuun. Käytännössä on kyse kyvystä erilaistaa jokin liiketoiminnan osa-alue, tai proosallisesti kustannusjohtajuudesta. Nykyisin on vain niin, että todellisia tuoteinnovaatioita tai prosessioivalluksia on yhä vaikeampi löytää tai niistä saadaan kilpailuetua niin lyhyen aikaa, ettei innovointi ole motivoivaa. Ja mikä pahinta, oman navan tuijottelun avulla löydetty ainutlaatuisuus saattaa olla markkinan mielestä epäkiinnostavaa.

Tarvitaan näkökulman muutos.

Asiakkaan aikakautena on uskallettava kysyä asiakkaalta, miksi tulee valituksi. Mikä on se arvo, jota onnistuu tuottamaan ylitse muiden. Siinä on modernin kilpailuedun ydin. Kun ymmärtää missä on paras, on vankempi pohja tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Vahvan ja asiakkaalle arvoa tuottavan kilpailuedun myötä syntyy myös uutta, kun arvon tunnistamisen avulla päästään hyödyntämään itselle ja asiakkaille sopivat megatrendit ja ohitetaan sopimattomat suuremmin hötkyilemättä.

Arvo on osattava myös kommunikoida. Kaiken vaikuttamisen, niin mainonnan kuin asiakkuusohjelman ydinviestien punaisena lankana käytetään sitä, miten ollaan asiakkaalle arvokkaalla tavalla erilainen ja ainutlaatuinen.

Asiakkuudesta tulee vastavuoroista

Kun liiketoiminta perustuu kirkkaaseen kilpailuetuun, vastaa asiakaslupaus asiakaskokemusta, jonka organisaatio pystyy tuottamaan. Tyytyväiset asiakkaat ovat valmiimpia osallistumaan omalta osaltaan asiakkuutensa kehittämiseen, investoimaan ja parhaassa tapauksessa myös suosittelemaan brändiä.

Organisaatiolle kilpailuedun kirkastaminen on palkitsevaa. Merkitysten luominen kun on kaikkien teorioiden mukaan motivoivin tapa tehdä työtä. Johtamisen näkökulmasta kyse on strategiasta tai yksinkertaistettuna toimintamallista. Ja niitä voi olla vain yksi. Kilpailuetu auttaa määrittelemään, miten toimitaan ja pärjätään markkinassa sekä asiakkuusstrategian, kulttuurin tehtävä on mahdollistaa sen toteutuminen.

Piditkö kirjoituksesta?

Share on facebook
Jaa Facebookissa
Share on twitter
Jaa Twitterissä
Share on linkedin
Jaan Linkdinissä