Asiakkaan kokema arvo on uusi kilpailuetu

Vapaassa markkinataloudessa menestyminen perustuu ainakin teoriassa siihen, että osaa olla jonkun mielestä paras vaihtoehto johonkin tarpeeseen. Siis kilpailuetuun. Käytännössä on kyse kyvystä erilaistaa jokin liiketoiminnan osa-alue, tai proosallisesti kustannusjohtajuudesta. Nykyisin on vain niin, että todellisia tuoteinnovaatioita tai prosessioivalluksia on yhä vaikeampi löytää tai niistä saadaan kilpailuetua niin lyhyen aikaa, ettei innovointi ole motivoivaa. Ja mikä […]