Lohkoketjut ja ekosysteemit

Liiketoiminnan ekosysteemi –termiä on käytetty jo vuodesta 1996. Silloin amerikkalainen tutkija James F. Moore julkaisi teoksensa ” The Death of Competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystem”. Ekosysteemiajattelun ydinasiana on se, että mikään ekosysteemin toimija ei yksin luo käyttäjän arvoa, vaan ekosysteemin toimijat luovat sen yhdessä. Syntyy ns. “community driven businessta”. Yhteinen […]

Idea ja empatia

Helsingin yliopiston Myötätunnon mullistava voima -hankkeen tutkimusryhmä on selvittänyt vuodesta 2015 alkaen miten myötätunto vaikuttaa yrityksissä. Tulosten mukaan myötätunto asiakaskohtaamisissa sekä jopa yrityksen työyhteisön myötätuntoinen työkulttuuri lisäävät kuluttajien luottamusta. Ja se taas lisää merkittävästi asiakkuusarvoa – siis tulosta. Tämä on tärkeää juuri nyt, koska asiakkaiden odotukset tuotteille ja palveluille ovat muuttuneet nopeasti. Hinnan ja saatavuuden […]

Asiakkaan kokema arvo on uusi kilpailuetu

Vapaassa markkinataloudessa menestyminen perustuu ainakin teoriassa siihen, että osaa olla jonkun mielestä paras vaihtoehto johonkin tarpeeseen. Siis kilpailuetuun. Käytännössä on kyse kyvystä erilaistaa jokin liiketoiminnan osa-alue, tai proosallisesti kustannusjohtajuudesta. Nykyisin on vain niin, että todellisia tuoteinnovaatioita tai prosessioivalluksia on yhä vaikeampi löytää tai niistä saadaan kilpailuetua niin lyhyen aikaa, ettei innovointi ole motivoivaa. Ja mikä […]

Kokemuksia koetusta arvosta

Liiketoiminta perustuu arvon tuotantoon. Yritykset ovat parempia ja huonompia toteuttamaan asiakkaan tavoittelemaa arvoa. Asiakas pyrkii valitsemaan ja olemaan lojaali yritykselle, joka on paras hänelle. Tämä asiakkaan kokema arvo on modernin kilpailuedun lähde. Haasteeksi muodostuu miten yritykset pystyvät kommunikoimaan tuottamansa arvon niin, että asiakkaat näkevät sen ja se muuttuu tuotoiksi. Seurasin kesän aikana eri medioita tarkoitushakuisesti […]