Lohkoketjut ja ekosysteemit

Liiketoiminnan ekosysteemi –termiä on käytetty jo vuodesta 1996. Silloin amerikkalainen tutkija James F. Moore julkaisi teoksensa ” The Death of Competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystem”. Ekosysteemiajattelun ydinasiana on se, että mikään ekosysteemin toimija ei yksin luo käyttäjän arvoa, vaan ekosysteemin toimijat luovat sen yhdessä. Syntyy ns. “community driven businessta”. Yhteinen […]

Idea ja empatia

Helsingin yliopiston Myötätunnon mullistava voima -hankkeen tutkimusryhmä on selvittänyt vuodesta 2015 alkaen miten myötätunto vaikuttaa yrityksissä. Tulosten mukaan myötätunto asiakaskohtaamisissa sekä jopa yrityksen työyhteisön myötätuntoinen työkulttuuri lisäävät kuluttajien luottamusta. Ja se taas lisää merkittävästi asiakkuusarvoa – siis tulosta. Tämä on tärkeää juuri nyt, koska asiakkaiden odotukset tuotteille ja palveluille ovat muuttuneet nopeasti. Hinnan ja saatavuuden […]