Kokemuksia koetusta arvosta

Liiketoiminta perustuu arvon tuotantoon. Yritykset ovat parempia ja huonompia toteuttamaan asiakkaan tavoittelemaa arvoa. Asiakas pyrkii valitsemaan ja olemaan lojaali yritykselle, joka on paras hänelle. Tämä asiakkaan kokema arvo on modernin kilpailuedun lähde. Haasteeksi muodostuu miten yritykset pystyvät kommunikoimaan tuottamansa arvon niin, että asiakkaat näkevät sen ja se muuttuu tuotoiksi. Seurasin kesän aikana eri medioita tarkoitushakuisesti […]